Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR
AI 27.1
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản trong Illustrator để vẽ lại theo mẫu hoặc vẽ tuỳ ý với các hình khối cơ bản

Hoàng Hiệp
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 1

08-08-2017 · 262 views

Homework 01

09-08-2017 · 367 views

Bài tập về nhà AI buổi 1

09-08-2017 · 71 views

BTVN buổi 1 - Lê Nguyễn Khánh Linh

09-08-2017 · 133 views

BTVN b1

10-08-2017 · 38 views

BTVN Buổi 1 - Nguyễn Thị Thu Hà

10-08-2017 · 73 views

BTVN AI buổi 1 - Đàm Bích Vân

10-08-2017 · 41 views

BTVN AI buổi 1 - Trịnh Bá Đức

10-08-2017 · 62 views

BTVN B1 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

09-08-2017 · 149 views

NGUYỄN ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NỘP BÀI BUỔI 1

08-08-2017 · 195 views

bài tập 1

09-08-2017 · 70 views

bài tập về nhà buổi 1_Trần Hùng Nam lớp 27_1

10-08-2017 · 44 views

Tu Oanh

09-08-2017 · 121 views

btvn-b1- Ai27.1

09-08-2017 · 295 views

BTVN B1 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

10-08-2017 · 42 views

Bài tập buổi 1

10-08-2017 · 103 views