AI 27.1
BTVN B3 - TYPOGRAPHY

Sử dụng công cụ viết chữ Type (T) và vận dụng kiến thức về chữ để thiết kế ít nhất một bản typography tuỳ chọn.

Hoàng Hiệp
Danh sách các bài đã nộp (17)
Hạn chót Hết giờ
BTVN-3

16-08-2017 · 108 views

btvn b3 Font chữ

16-08-2017 · 46 views

typography

17-08-2017 · 118 views

BTVN3-27.1

17-08-2017 · 51 views

BTVN b3

17-08-2017 · 36 views

BTVN Buổi 3

16-08-2017 · 90 views

Typography

17-08-2017 · 72 views

BTVN AI buổi 3 - Trịnh Bá Đức

16-08-2017 · 58 views

BTVN B3 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

17-08-2017 · 53 views

BTVN 3

16-08-2017 · 100 views

btvn3

16-08-2017 · 85 views

Bài tập 3

16-08-2017 · 106 views

bài tập buổi 3 _Trần Hùng Nam_AI_27_1

17-08-2017 · 64 views

japan !

16-08-2017 · 163 views

btvn-b3- Ai27.1

16-08-2017 · 74 views

BTVN B3 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

17-08-2017 · 42 views

Bài tập số 3

17-08-2017 · 86 views