Nguyễn Phương Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Bệnh viện Vinmec Times City
Học tại
Đại học Greenwich Việt Nam
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
5077 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/02/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
NPT

2020-11-13 23:45:16 · 463 views

NPT

2020-11-11 20:12:20 · 492 views

NPT

2020-11-11 19:38:31 · 1173 views

NPT

2020-11-11 19:31:18 · 602 views

NPT

2020-11-11 19:28:17 · 393 views

NPT

2020-11-11 19:27:00 · 578 views

NPT

2020-11-11 19:25:59 · 439 views

Bức ảnh chưa đặt tên

2020-10-25 00:36:47 · 389 views

Nguyen Phuong Thao

2020-02-16 19:16:01 · 548 views

UI 70.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

Bức ảnh chưa đặt tên

Buổi 3

NPT

BTCK

NPT

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 66.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 65.1 (Cơ sở 5)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 65.1 (Cơ sở 5)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 64.12 (Cơ sở 5)
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Như Ngọc Thảo
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 62.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 61.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 59.3 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

[PR59.3] Bài tập buổi 1

Nguyen Phuong Thao

[PR59.3] Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Bài Tập Cuối Khóa