Tìm kiếm
Lê Thị Oanh

Living in 0

1

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
115 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
19/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVNB1

2022-10-30 10:55:24 · 15 views

buổi 1

2022-08-18 02:28:00 · 1 views

taohinhnangCAO

2022-07-18 14:45:38 · 2 views

btvn1

2022-07-06 23:32:21 · 10 views

BTVNB1

2022-06-15 16:58:06 · 20 views

btvnb3

2022-05-24 16:05:44 · 1 views

BTVNB1

2022-05-19 00:31:37 · 1 views

Bài tập cuối kỳ

2022-05-16 00:11:35 · 4 views

BTVN B4

2022-05-04 01:22:55 · 8 views

BTVN2

2022-04-21 16:14:00 · 9 views

BTVN1

2022-04-19 00:14:50 · 6 views

type

2022-04-12 19:42:11 · 1 views

Poster

2022-04-11 14:19:50 · 3 views

BÀI5

2022-04-01 17:15:39 · 8 views

LAYOUT

2022-03-30 13:09:07 · 4 views

color

2022-03-25 16:33:17 · 9 views

a'bc

2022-03-18 10:16:02 · 13 views

PT 94.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

BTVNB1

Tuần 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTVN cuối khoá

ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Tạo hình cơ bản

btvn1

Tạo hình nâng cao

taohinhnangCAO

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Bằng Giỏi
PP 89.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Tuần 1

BTVNB1

BTVN Tuần 2

BTVN tuần 3

AE 88.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVNB1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

BTVN1

BTVN B2

BTVN2

BTVN Giữa Kỳ

BTVN B4

BTVN Cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

a'bc

BTVN 2

type

BTVN 3

color

BTVN 4

LAYOUT

BTVN 5

BÀI5

BTCK

Poster

Bằng Giỏi