Nguyễn Hải An

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Novaon
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
19296 lượt
Số lượt thích
33 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
20/12/2017
Lần cuối Online
24-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2020-04-11 20:31:24 · 693 views

CV_Hải An

2020-04-03 17:25:15 · 1899 views

BT2

2020-03-25 21:21:02 · 613 views

4 SHADES OF XÔI

2020-03-04 18:01:15 · 520 views

Buổi3

2020-02-21 10:38:22 · 545 views

De.Tầm

2020-02-15 21:47:34 · 675 views

BTVN2

2020-01-12 14:49:40 · 678 views

BTVN 1

2020-01-08 09:48:10 · 513 views

Merry Xmas

2019-12-19 15:12:26 · 453 views

BTVN1

2019-12-05 11:52:06 · 1079 views

Behoney

2019-11-03 21:28:35 · 542 views

Behoney

2019-10-27 22:41:56 · 647 views

BTVN4

2019-10-24 16:30:08 · 930 views

BTVN3: Chăn

2019-10-17 11:41:58 · 1004 views

BTVN2

2019-10-15 15:54:48 · 749 views

BTVN1

2019-10-10 15:54:15 · 518 views

BT CUỐI KÌ: 20_MAY 2020

2019-10-02 23:38:57 · 1157 views

BTVN 6: 20__MAY 2020

2019-10-01 15:24:22 · 755 views

BTVN 5

2019-09-27 14:28:45 · 623 views

BTVN 4: EMPTY & ALONE

2019-09-24 13:36:47 · 859 views

BTVN 3: Creativity takes courage

2019-09-19 13:41:11 · 723 views

BTVN2 bài 2

2019-09-17 16:32:44 · 742 views

BTVN 2

2019-09-17 02:16:16 · 1622 views

BTVN1: BANANA FISH

2019-09-12 00:23:42 · 757 views

ID 61.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 60.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

BT2

BTVN tuần 2

CV_Hải An

BTVN Cuối kì

BTCK

Xem bằng
PT 59.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BUỔI 1

De.Tầm

LIA MÁY MIỆT MÀI BUỔI 2

BTVN B3

Buổi3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

4 SHADES OF XÔI

Xem bằng
PR 58.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

[PREMIERE 58.1] - BTVN BUỔI 1

BTVN 1

[PREMIERE 58.1] - BTVN BUỔI 2

BTVN2

Xem bằng
AE 57.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN1

BÀI TẬP BUỔI 2

Merry Xmas

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AI 55.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3: Chăn

BTVN BUỔI 4

BTVN4

BTVN BUỔI 5 + 6

Behoney

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Behoney

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 54.10 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN1: BANANA FISH

BTVN 2

BTVN2 bài 2

BTVN 3

BTVN 3: Creativity takes courage

BTVN 4

BTVN 4: EMPTY & ALONE

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

BTVN 6: 20__MAY 2020

BT CUỐI KÌ

BT CUỐI KÌ: 20_MAY 2020

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu (Danh sách chờ)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0