Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator
AI 66.1
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản trong Illustrator để vẽ lại theo mẫu hoặc vẽ tuỳ ý với các hình khối cơ bản

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Sử dụng công cụ bài1

24-09-2020 · 437 views

Buoi 1

24-09-2020 · 393 views

sử dụng các shape cơ bản

22-09-2020 · 916 views

BTVN-1 Quốc Duy

23-09-2020 · 1119 views

Làm quen với Ai

23-09-2020 · 1639 views

BTVN

23-09-2020 · 1417 views

BTVN

23-09-2020 · 1491 views

BTVN 01

23-09-2020 · 1348 views

island

28-09-2020 · 1061 views

sử dụng rectangle too

24-09-2020 · 413 views

Tạo hình cơ bản với AI - Nguyễn Văn Tú

23-09-2020 · 998 views

Switzerland - Scott Tusk

24-09-2020 · 2221 views

Tạo hình cơ bản AI

23-09-2020 · 1128 views

Bài tập buổi 1

23-09-2020 · 837 views

Nguyễn Kim Anh

22-09-2020 · 1600 views

Bài về nhà buổi 1

22-09-2020 · 2062 views