Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator
AI 66.1
Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản trong Illustrator để vẽ lại theo mẫu hoặc vẽ tuỳ ý với các hình khối cơ bản

Lê Thanh Huyền
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Sử dụng công cụ bài1

24-09-2020 · 269 views

Buoi 1

24-09-2020 · 323 views

sử dụng các shape cơ bản

22-09-2020 · 761 views

BTVN-1 Quốc Duy

23-09-2020 · 773 views

Làm quen với Ai

23-09-2020 · 1198 views

BTVN

23-09-2020 · 792 views

BTVN

23-09-2020 · 844 views

BTVN 01

23-09-2020 · 928 views

island

28-09-2020 · 766 views

sử dụng rectangle too

24-09-2020 · 334 views

Tạo hình cơ bản với AI - Nguyễn Văn Tú

23-09-2020 · 873 views

Switzerland - Scott Tusk

24-09-2020 · 1022 views

Tạo hình cơ bản AI

23-09-2020 · 770 views

Bài tập buổi 1

23-09-2020 · 623 views

Nguyễn Kim Anh

22-09-2020 · 1040 views

Bài về nhà buổi 1

22-09-2020 · 1153 views