Tìm kiếm
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 2

Sử dụng các công cụ chọn vùng đã học ở Buổi 2 để thiết kế một bức ảnh Collage Art

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (17)
Hạn chót Hết giờ
bún + nứt = bunnut

30-09-2022 · 102 views

Bài tập

30-09-2022 · 33 views

Gia Khoa

30-09-2022 · 86 views

BTVN

30-09-2022 · 35 views

Collage Art_PTS2

30-09-2022 · 41 views

Love is a rose bush with thorns

30-09-2022 · 89 views

BTVN B2

30-09-2022 · 30 views

Cheems Rushmore của Nam đẹp trai

30-09-2022 · 70 views

BT

01-10-2022 · 49 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

02-10-2022 · 41 views

Lê Đức Tuấn_Collage Art

02-10-2022 · 34 views

btvn

03-10-2022 · 25 views

Lạc Trong Thâm Không Bỉ Ngạn

03-10-2022 · 31 views

lê trung thành nộp bài

03-10-2022 · 25 views

l_igper

03-10-2022 · 31 views

Minh Tuấn

03-10-2022 · 20 views

BTVN

03-10-2022 · 12 views