Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 1

Sử dụng các công cụ đã học ở Buổi 1, ghép vật thể vào một phối cảnh bất kỳ

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (18)
Hạn chót Hết giờ
Mòe

27-09-2022 · 60 views

lê trung thành nộp bài

28-09-2022 · 41 views

btvn

28-09-2022 · 29 views

btvn

28-09-2022 · 30 views

Gia Khoa

28-09-2022 · 37 views

BTVN

28-09-2022 · 19 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

28-09-2022 · 37 views

OCHIHI

28-09-2022 · 17 views

BTVN

28-09-2022 · 30 views

Bài tập pts 1

28-09-2022 · 15 views

abc

28-09-2022 · 11 views

btvn

28-09-2022 · 9 views

Lê Đức Tuấn

28-09-2022 · 15 views

BTVN B1

28-09-2022 · 7 views

btvn

28-09-2022 · 21 views

color

28-09-2022 · 15 views

BT

28-09-2022 · 19 views

Jujutsu kaisen billboard của Nam đẹp trai

28-09-2022 · 27 views