Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO
AI 27.1
BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản kết hợp với Pathfinder và Pen Tool để vẽ lại hình theo mẫu hoặc tuỳ chọn.

Hoàng Hiệp
Danh sách các bài đã nộp (18)
Hạn chót Hết giờ
BTVN-2

15-08-2017 · 112 views

Homework 02

12-08-2017 · 427 views

btvn b2

15-08-2017 · 23 views

btvn buổi 2

15-08-2017 · 125 views

BTVN b2

15-08-2017 · 34 views

BTVN Buoi 2

12-08-2017 · 76 views

BTVN B2 - Đàm Bích Vân - Ai 27.1

15-08-2017 · 66 views

BTVN AI buổi 2 - Trịnh Bá Đức

12-08-2017 · 79 views

BTVN B2 - Nguyễn Khánh Linh - Ai 27.1

14-08-2017 · 63 views

btvn b2-Ai

12-08-2017 · 77 views

BTVN 2

14-08-2017 · 224 views

bài tập về nhà

10-08-2017 · 63 views

Bài tập 2

14-08-2017 · 102 views

btvn buoi 2

17-08-2017 · 35 views

BTVN

14-08-2017 · 48 views

btvn-b2- Ai27.1

13-08-2017 · 245 views

BTVN B2 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

15-08-2017 · 72 views

Bài tập buổi 2

15-08-2017 · 49 views