Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Final Assignment Fundamental
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Final Assignment Fundamental

Đề bài thực hành cuối môn: Thiết kế bộ ấn phẩm quảng cáo về thương hiệu hoặc sản phẩm tự chọn.

Đào Thu Trang
Danh sách các bài đã nộp (22)
Hạn chót Hết giờ
Bài Tập Kết Thúc Môn : NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

11-12-2022 · 148 views

Btck

11-12-2022 · 135 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN : FUNDAMENTAL

12-12-2022 · 68 views

Ấn phẩm phim avatar 2

12-12-2022 · 77 views

Gia Khoa

12-12-2022 · 45 views

Fundamental

12-12-2022 · 44 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN FD

12-12-2022 · 32 views

BTCM

12-12-2022 · 51 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạa

12-12-2022 · 34 views

NIKE

12-12-2022 · 40 views

Btcm

12-12-2022 · 39 views

BTCM

12-12-2022 · 57 views

Bài tập cuối môn

12-12-2022 · 25 views

exhibition

12-12-2022 · 75 views

abc

12-12-2022 · 27 views

bài tập cuối môn

12-12-2022 · 24 views

btck

12-12-2022 · 28 views

Bài Tập Cuối Môn. Nguyên lý thiết kế

12-12-2022 · 36 views

btvn

12-12-2022 · 23 views

anpham

12-12-2022 · 50 views

Lê Đức Tuấn

12-12-2022 · 22 views

@BTCM

12-12-2022 · 35 views