Nguyễn Thích Thông

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Công ty TNHH Đầu tư Vlotus
Học tại
Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
1624 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
03/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2022-08-13 00:19:26 · 4 views

BTVN B1

2022-08-12 22:14:14 · 4 views

BTVN

2022-07-31 10:52:52 · 9 views

BTVN B4

2022-07-31 10:31:46 · 4 views

BT cuối môn

2022-07-31 10:10:29 · 13 views

BTVN B3

2022-07-23 10:05:22 · 5 views

BTVN B2

2022-07-23 09:59:21 · 6 views

BTVN buổi 1

2022-07-23 09:47:34 · 2 views

BTVN

2022-06-28 20:40:08 · 3 views

BTVN buổi 5

2022-06-23 00:31:46 · 23 views

BTVN B4

2022-06-21 14:46:02 · 16 views

BTVN Buổi 3

2022-06-16 10:07:44 · 34 views

BTVN buổi 2

2022-06-14 15:11:19 · 11 views

Nguyễn Thích Thông_BTVN buổi 1_PS89.6

2022-06-09 17:20:45 · 17 views

N.T.Thông nộp bài cuối kỳ

2020-11-11 19:03:09 · 375 views

Bài tập về nhà buổi 3

2020-11-01 15:01:08 · 481 views

Ảnh chụp

2020-10-23 14:24:02 · 617 views

PR 93.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 91.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN B1

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN buổi 1

B2

BTVN B2

B3

BTVN B3

B4

BTVN B4

B5

BTVN

CUỐI KỲ

BT cuối môn

Xem bằng
PS 89.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BTVN BUỔI 1]

Nguyễn Thích Thông_BTVN buổi 1_PS89.6

[BTVN BUỔI 2]

BTVN buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

BTVN Buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

BTVN B4

[BTVN BUỔI 5]

BTVN buổi 5

[BTVN BUỔI 6]

BTVN

[BTVN BUỔI 7]

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 74.1
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 71.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 70.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 69.9 (Trung Kính)
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Như Ngọc Thảo
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PT 68.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

Ảnh chụp

Buổi 3

Bài tập về nhà buổi 3

BTCK

N.T.Thông nộp bài cuối kỳ

Xem bằng
PS 65.9 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0