Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[PS] Bài Tập Cuối Môn
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] Bài Tập Cuối Môn

Thiết kế một bức ảnh Photo Manipulation để quảng cáo truyền thông cho một sản phẩm bất kỳ

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (25)
Hạn chót Hết giờ
Bài Tập Kết Thúc Môn PTS - choat aka X.Truân

16-10-2022 · 154 views

Lê Đức Tuấn

17-10-2022 · 89 views

lê trung thành nộp bài

18-10-2022 · 97 views

Strongbow

19-10-2022 · 314 views

btck

19-10-2022 · 56 views

Bài cuối kỳ :3

19-10-2022 · 72 views

Gia Khoa

19-10-2022 · 60 views

BTCK

19-10-2022 · 162 views

BTCM

19-10-2022 · 38 views

Wonderland Tea Party Lip Glazes

19-10-2022 · 101 views

btvn

19-10-2022 · 52 views

pepsi trúng thưởng :)))

19-10-2022 · 40 views

Fanta

19-10-2022 · 33 views

BTCK

19-10-2022 · 76 views

BTCM

19-10-2022 · 46 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

19-10-2022 · 42 views

Ochihi's product

19-10-2022 · 39 views

Rượu STRONGBOW

19-10-2022 · 43 views

Bài Tập Cuối Môn

19-10-2022 · 47 views

Nước uống quái vật của Nam dep trai

19-10-2022 · 128 views

Fanta

19-10-2022 · 32 views

abc

19-10-2022 · 55 views

Bài manip cuối kì

19-10-2022 · 57 views

BT

19-10-2022 · 75 views

Minh Tuấn

19-10-2022 · 46 views